Chèn Link của bạn dưới đây để bắt đầu kiếm tiền!

CPAlead Trả Tiền Hàng Ngày cho Việc Chia Sẻ Liên Kết

Từ năm 2006, CPAlead đã trả hơn $100,000,000 cho những người như bạn ở hơn 180 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ, Philippines và nhiều hơn nữa.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, bạn chia sẻ liên kết, bạn kiếm tiền. Tìm kiếm mThink, Facebook, TrustPilot, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying cho CPAlead và tự mình kiểm chứng xem những người đăng ký và nhà quảng cáo của chúng tôi nói gì về chúng tôi.

Chia Sẻ Liên Kết và Kiếm Tiền

Phát hiện mod Minecraft mới? Hay script Roblox mới nóng hổi? Bạn có thể kiếm tiền từ bất kỳ trang nào trên internet bằng cách chia sẻ một liên kết đến nó! Khách truy cập liên kết của bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng di động từ Google hoặc Apple để truy cập liên kết của bạn và bạn sẽ kiếm được tiền từ mỗi ứng dụng được cài đặt.

Bức Tường Ưu Đãi

Cách mạng hóa cách người dùng tương tác với nền tảng của bạn. Thưởng cho họ tiền ảo mỗi lần họ cài đặt ứng dụng di động hoặc tương tác với quảng cáo. Hệ thống đổi mới này khuyến khích sự tham gia năng động và giàu trải nghiệm hơn cho họ.

Chia Sẻ Ưu Đãi

Tận dụng bộ sưu tập ưu đãi được tuyển chọn cẩn thận của chúng tôi để chia sẻ trên mạng xã hội, trên website của bạn, hoặc với bạn bè. Thu hút khán giả của bạn với các ưu đãi hấp dẫn của chúng tôi và kiếm được hoa hồng hấp dẫn cho mỗi giao dịch thành công. Đây là một sắp xếp có lợi cho cả bạn và người dùng của bạn.

Thêm Ưu Đãi Của Bạn

Phát hiện một ưu đãi Chi Phí Mỗi Cài Đặt (CPI) hoặc Chi Phí Mỗi Hành Động (CPA) chưa có mặt trong mạng lưới của chúng tôi? Thêm ngay bây giờ! Tự chủ động đặt mức hoa hồng của mình, mục tiêu các quốc gia cụ thể, lựa chọn thiết bị ưu tiên, và nhiều hơn nữa.

Ưu đãi Đang hoạt động

431 ưu đãi đã tìm thấy

Install Vpn For Free

Hạng: 1 iOS only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

StockGrow IN CPI

Hạng: 2 Chỉ trong công cụ Android only IN Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Sign Up Free with Love

Sign up for account

Hạng: 3 iOS only US Thanh toán: $1.22 Thanh toán nhanh

Universal TV Remote Control

Exécuter l'application (pour les nouveaux utilisateurs uniquement)

Hạng: 4 Android only FR Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Payment Wallet: SignUp

User activates account

Hạng: 5 All devices AU, CA, ES, GB, IE, US Thanh toán: $1.04 Thanh toán nhanh

Best Cash Starter: SignUp

Account Activated with KYC

Hạng: 6 All devices AU, CA, ES, GB, IE, SI, SK, US Thanh toán: $1.29 Thanh toán nhanh

Point Booster: Sign up

Account Activated with KYC

Hạng: 7 All devices US Thanh toán: $1.84 Thanh toán nhanh

WIN RS. 100,000 Cash

MOBILE Pin submit

Hạng: 8 All devices PK Thanh toán: $0.31 Thanh toán nhanh

Tido: Get paid on time

Completes Account Verification KYC

Hạng: 9 Mobile only GB Thanh toán: $6.12 Thanh toán nhanh

GeoFinder - IOS

Install App

Hạng: 10 iOS only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Sports Betting

Install App

Hạng: 11 iOS only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

Games Piggy

Sign up for account

Hạng: 12 Android only AU, US Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Be the first! SignUp now!

Install App

Hạng: 13 iOS only US Thanh toán: $0.55 Thanh toán nhanh

Free App

Sign up for account

Hạng: 14 iOS only US Thanh toán: $0.37 Thanh toán nhanh

Sport Betting: SignUp Now

Hạng: 15 iOS only US Thanh toán: $0.55 Thanh toán nhanh

Free App Install And Open

Hạng: 16 iOS only US Thanh toán: $0.37 Thanh toán nhanh

Scan For Rewards

Hạng: 17 iOS only US Thanh toán: $0.49 Thanh toán nhanh

Get Free Reader Today

User gets our free reader with free shipping

Hạng: 18 All devices CA, FR, GB, US Thanh toán: $0.92 Thanh toán nhanh

Free Receipt Scanner SP

Install app on playstore or apple store and start free trial

Hạng: 19 iOS only US Thanh toán: $2.51 Thanh toán nhanh

Universal TV Remote Control

Requires Android 7.0 and up Flow: Run the App (New Users Only)

Hạng: 20 Android only MX Thanh toán: $0.05 Thanh toán nhanh

All Document Reader & Viewer

Get All Document Reader & Viewer

Hạng: 21 Android only GB Thanh toán: $0.13 Thanh toán nhanh

AARP 7 Day Smartphone Challenge

Enter all info required and complete registration.

Hạng: 22 Android only US Thanh toán: $0.77 Thanh toán nhanh

1xBet

Hạng: 23 Android only IN Thanh toán: $0.07 Thanh toán nhanh

Flashlight Works

Switch on Flashlight Twice (New Users Only)

Hạng: 24 Android only PH Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Hạng: 25 Android only AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI... Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

AppKarma Rewards & Gift Cards

Reach 1200 points (New Users Only)

Hạng: 26 Android only AT, CH, DK, NO, SE Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 27 iOS only JP, KP, KR Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 28 iOS only GB Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Playdoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 29 Android only AT, CH, DE Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Playdoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 30 Android only BE, FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

moomoo

Create an Account + Make a Deposit (Minimum $1, New Users Only)

Hạng: 31 Android only US Thanh toán: $1.22 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Reach Level 11 (New Users Only)

Hạng: 32 iOS only CH, DE, IS, NL, NO, NZ, SG, TW Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Reach Level 11 (New Users Only)

Hạng: 33 iOS only AU, CA, GB, JP, KR, US Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

PUBG MOBILE

Register (New Users Only)

Hạng: 34 Android only RU Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Maypera

Register (New Users Only)

Hạng: 35 Android only PH Thanh toán: $0.07 Thanh toán nhanh

Unibet

Effectuer un dépôt (Nouveaux utilisateurs uniquement)

Hạng: 36 Android only FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Registrazione + Completamento del primo prelievo (carta di credito richiesta. Solo per i nuovi utenti)

Hạng: 37 All devices IT Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Register + Complete First Withdrawal (CC Required. New Users Only)

Hạng: 38 All devices CN Thanh toán: $2.69 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Registrieren Sie sich und schließen Sie die erste Auszahlung ab (Kreditkarte erforderlich, nur für neue Benutzer)

Hạng: 39 All devices DE Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Inscrivez-vous et effectuez le premier retrait (CC requis, nouveaux utilisateurs uniquement)

Hạng: 40 All devices FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Register + Complete First Withdrawal (CC Required, New Users Only)

Hạng: 41 All devices CH Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Pagazani Rewarded Panel

Regístrese y complete el primer retiro (se requiere tarjeta de crédito, solo nuevos usuarios)

Hạng: 42 All devices MX Thanh toán: $2.69 Thanh toán nhanh

PlayDoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 43 Android only KR Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Playdoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 44 iOS only AT, CH, DE Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

PlayDoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 45 iOS only BE, FR Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

AppKarma Rewards & Gift Cards

Reach 1200 points (New Users Only)

Hạng: 46 Android only ES, IT Thanh toán: $2.02 Thanh toán nhanh

PlayDoku

Reach Level 2001 (New Users Only)

Hạng: 47 Android only AU, CA, GB Thanh toán: $2.94 Thanh toán nhanh

Mintalise

Verdienen 2000 Mints (Nur für Neue Benutzer)

Hạng: 48 All devices DE Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

AppKarma Rewards & Gift Cards

Reach 1200 points (New Users Only)

Hạng: 49 Android only AU, CA, NZ Thanh toán: $2.45 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 50 iOS only AU Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Monopoly Go!

Reach Board 12 (New Users Only)

Hạng: 51 Android only JP, KP, KR Thanh toán: $2.57 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Hạng: 52 Android only AU, CA, GB, JP, KR Thanh toán: $0.30 Thanh toán nhanh

SuperLine - Improve your IQ!

Play the game and reach 25000 to get your reward! *It takes around 10 min*

Hạng: 53 Android only AU, CA, GB, JP, KR, US Thanh toán: $0.31 Thanh toán nhanh

Cash Prizes Carnival Coin Game AOS US

Get Cash Prizes Carnival Coin Game.

Hạng: 54 Android only US Thanh toán: $0.34 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Hạng: 55 iOS only AU, CA, GB, JP, KR Thanh toán: $0.36 Thanh toán nhanh

Cash’em All: Play & Win

Get Cash’em All.

Hạng: 56 Android only FR Thanh toán: $0.37 Thanh toán nhanh

Honkai: Star Rail

Get Honkai: Star Rail.

Hạng: 57 Android only KR Thanh toán: $0.86 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 1 Game and get your reward!

Hạng: 58 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Box Guard: Protect Your Box!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 59 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Astro Zodiac

View your Today's Horoscope and get your reward!

Hạng: 60 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 2 sounds and get your reward!

Hạng: 61 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Juicy Swipe: Slice and Score!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 62 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

TranslateNow

Make 2 translations and get your reward!

Hạng: 63 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Investment Planner

Make 2 calculations and get your reward!

Hạng: 64 Android only BR Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

FitMeter BMI

Play 2 consecutive Games and get your reward!

Hạng: 65 Android only BR Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

Fate Finder

Do 2 death calculations and get your reward!

Hạng: 66 Android only BR Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

Pop Master

Calculate BMI and get your reward!

Hạng: 67 Android only BR Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

Pop Master

Play 2 consecutive Games and get your reward!

Hạng: 68 Android only MX Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

Juicy Swipe: Slice and Score!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 69 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

TranslateNow

Make 2 translations and get your reward!

Hạng: 70 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Box Guard: Protect Your Box!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 71 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Astro Zodiac

View your Today's Horoscope and get your reward!

Hạng: 72 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

FitMeter BMI

Calculate BMI and get your reward!

Hạng: 73 Android only MX Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

Fate Finder

Do 2 death calculations and get your reward!

Hạng: 74 Android only MX Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 2 sounds and get your reward!

Hạng: 75 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 1 Game and get your reward!

Hạng: 76 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Investment Planner

Make 2 calculations and get your reward!

Hạng: 77 Android only MX Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

FitMeter BMI

Calculate BMI and get your reward!

Hạng: 78 Android only US Thanh toán: $0.19 Thanh toán nhanh

Juicy Swipe: Slice and Score!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 79 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 1 Game and get your reward!

Hạng: 80 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

TranslateNow

Make 2 translations and get your reward!

Hạng: 81 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 2 sounds and get your reward!

Hạng: 82 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Investment Planner

Make 2 calculations and get your reward!

Hạng: 83 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Box Guard: Protect Your Box!

Play 2 Consecutive Games and get your reward!

Hạng: 84 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Astro Zodiac

View your Today's Horoscope and get your reward!

Hạng: 85 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Fate Finder

Do 2 death calculations and get your reward!

Hạng: 86 Android only US Thanh toán: $0.51 Thanh toán nhanh

Pop Master

Play 2 consecutive Games and get your reward!

Hạng: 87 Android only US Thanh toán: $0.51 Thanh toán nhanh

AARP Embrace Your Inner Dragon

Receive an email confirmation.

Hạng: 88 Android only US Thanh toán: $0.64 Thanh toán nhanh

Stonewall Journey Quiz

Enter all required info to register and receive an email confirmation.

Hạng: 89 Android only US Thanh toán: $0.64 Thanh toán nhanh

Uber: Order a ride

Take a ride. Ride should be completed within a week.

Hạng: 90 Android only CA Thanh toán: $3.08 Thanh toán nhanh

Ball Sort - Color Tube Puzzle

Play the game and complete level 300. Takes around 2 days.

Hạng: 91 iOS only US Thanh toán: $3.67 Thanh toán nhanh

moomoo: trading & investing

Get moomoo: trading & investing. Register with valid information. Make a min. deposit of $1.

Hạng: 92 Android only US Thanh toán: $4.28 Thanh toán nhanh

moomoo: trading & investing

Get moomoo: trading & investing. Register with valid information. Make a min. deposit of $1.

Hạng: 93 iOS only US Thanh toán: $4.28 Thanh toán nhanh

Uber: Order a ride

Take a ride. Ride should be completed within a week.

Hạng: 94 Android only JP Thanh toán: $5.14 Thanh toán nhanh

Card Match

Complete Challenge 18 in less than 14 days to get your reward. Takes about 6 days of gameplay.

Hạng: 95 Android only DE, FR Thanh toán: $9.96 Thanh toán nhanh

Sort Balls, color puzzle

complete level 900 in 16 days and get your reward! * Takes around 7 days of gameplay.*

Hạng: 96 Android only AU, CA, GB Thanh toán: $13.28 Thanh toán nhanh

My Gym: Fitness Studio Manager

Complete level 23 and get your reward! * Takes around 4.5 hours of gameplay.*

Hạng: 97 Android only US Thanh toán: $15.85 Thanh toán nhanh

My Gym: Fitness Studio Manager

Complete level 23 and get your reward! * Takes around 4.5 hours of gameplay.*

Hạng: 98 iOS only US Thanh toán: $15.85 Thanh toán nhanh

Sort Balls, color puzzle

Complete level 900 in 16 days and get your reward! * Takes around 7 days of gameplay.*

Hạng: 99 Android only DE, FR Thanh toán: $18.29 Thanh toán nhanh

Block King - Brain Puzzle Game

Complete Challenge 20 in less than 21 days to get your reward. Takes about 6 days of gameplay.

Hạng: 100 Android only US Thanh toán: $19.28 Thanh toán nhanh

Block King - Brain Puzzle Game

Complete Challenge 20. Takes about 6 days.

Hạng: 101 iOS only US Thanh toán: $19.28 Thanh toán nhanh

PokerStars: Online Poker Games

Deposit $10 or more, play a round and get your reward!

Hạng: 102 iOS only MX Thanh toán: $55.69 Thanh toán nhanh

Unique Casino

Play a game using the amount deposited.

Hạng: 103 Android only CZ, PL, PT, RO Thanh toán: $12.85 Thanh toán nhanh

VegasPlus

Play a game using the amount deposited.

Hạng: 104 Android only CZ, PL, PT, RO Thanh toán: $12.85 Thanh toán nhanh

Play Regal

Play a game using the amount deposited.

Hạng: 105 Android only CZ, PL, PT, RO Thanh toán: $12.85 Thanh toán nhanh

Unique Casino

Play a game using the amount deposited.

Hạng: 106 Android only CA, CH, ES, FI, GR, IE, IT, LU, NO, NZ... Thanh toán: $25.70 Thanh toán nhanh

Mediverse Healthcare Superapps

Register (New Users Only)

Hạng: 107 Android only ID Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 2 Games (New Users Only)

Hạng: 108 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Mind Twister

Play 2 Games (New Users Only)

Hạng: 109 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 3 Sounds (New Users Only)

Hạng: 110 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Jolly Noise

Play 3 Sounds (New Users Only)

Hạng: 111 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Translate Now

Do 3 Translations (New Users Only)

Hạng: 112 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

AstroZodiac

Check your Horoscope (New Users Only)

Hạng: 113 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

AstroZodiac

Check your Horoscope (New Users Only)

Hạng: 114 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Gold CompassPro

Use Compass and Find 3 Directions (New Users Only)

Hạng: 115 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Brick Buster

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 116 Android only CA Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Sweeper Risk

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 117 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Sweeper Risk

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 118 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Sweeper Risk

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 119 Android only CA Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Flashlight Spark

Use Flashlight 3 Times (New Users Only)

Hạng: 120 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Flashlight Spark

Use Flashlight 3 Times (New Users Only)

Hạng: 121 Android only MX Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Fruit Flight

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 122 Android only ZA Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

Fruit Flight

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Hạng: 123 Android only