Hoạt động
Android only
US
$0.24 USD
Thanh toán nhanh
  • Space Fighter

    Space Fighter CPE Đề nghị

    Được cập nhật Friday, July 12, 2024 at 6:10 AM CDT

Welcome to Space Fighter, an exciting and thrilling game where you become the hero in a world overrun by zombies! Your mission is simple yet challenging: protect the helicopter from the relentless zombie hordes by skillfully navigating your spaceship. Get ready for an action-packed adventure in the vastness of space!

Key Features:

1. Stunning Graphics: Enjoy immersive visuals that bring the space and zombie apocalypse to life.
2. Smooth Controls: Easily control your spaceship with intuitive up and down scrolling.
3. Challenging Levels: Face increasingly difficult waves of zombies as you progress through the game.
4. Engaging Soundtrack: Experience a thrilling and atmospheric soundtrack that enhances the gameplay experience.

How to Play:

1. Launch the Game: Start Space Fighter and get ready for action.
2. Control Your Spaceship: Use your finger to scroll the screen up and down, guiding your spaceship to avoid and destroy zombies.
3. Protect the Helicopter: Your main objective is to ensure the helicopter remains safe from the zombies. Navigate skillfully to keep it out of harm's way.

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

SpinArena Online Casino Slots

Get SpinArena Online Casino Slots.

Daily Berita: Hiburan Lokal

Get Daily Berita: Hiburan Lokal.

Bajaj Broking

Sign up for account

PrizeGrab

Register and fill in the survey.

PrizeGrab

Register and fill in the survey.

Subscription Stopper & Manager

Connect your bank account with a valid credit/debit card.

ABCD Aditya Birla

Sign up for account

Cut the soap - Satisfying

Complete level 200. Takes around 30 mins.

Cut the soap - Satisfying

Complete level 200. Takes around 30 mins.

Cut the soap - Satisfying

Complete level 200. Takes around 30 mins.

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.