Hoạt động
Android only
CH, DE, HK, IE, IS, NL, NO, NZ, SG, TW
$0.23 USD
Thanh toán nhanh
  • Super Car Escape

    Super Car Escape CPI Đề nghị

    Được cập nhật Friday, July 12, 2024 at 7:05 AM CDT

Escape the chaos of traffic jams in Car Escape, a captivating 2D puzzle game that will test your strategic thinking! With over 10,000 unique puzzle levels, each more challenging than the last, it's time to prove that your brain is still young and agile! Tap on cars to create a path for your vehicle and maneuver through the traffic to reach your destination. Remember, the Ambulance should go first! Keep an eye out for it and prioritize its rescue from the congestion. Are you ready to exercise your brain and escape the traffic? Download Car Escape now and start your journey to freedom!

Ảnh chụp màn hình:

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

Art of Puzzles - Jigsaw Games

Reach and solve puzzle 100. Takes around 1 day.

Magic Jigsaw Puzzles-Games HD

Reach and solve puzzle 50. Takes around 1 day.

SpinArena Online Casino Slots

Get SpinArena Online Casino Slots.

SpinArena Online Casino Slots

Get SpinArena Online Casino Slots.

Daily Berita: Hiburan Lokal

Get Daily Berita: Hiburan Lokal.

Bajaj Broking

Sign up for account

PrizeGrab

Register and fill in the survey.

PrizeGrab

Register and fill in the survey.

Subscription Stopper & Manager

Connect your bank account with a valid credit/debit card.

ABCD Aditya Birla

Sign up for account

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.